Strategický plán 2023 - 2033

Aktuálně jsme v procesu tvorby strategického plánu. Jsme přesvědčeni, že dobrá Strategie je základem rozvoje města. Naší Vizí je rozvíjet město tak, aby bylo pro Vás jedním z nejlepších míst pro život. Městem, kde mohou lidi pracovat, sportovat, bavit se nebo jen tak odpočívat. Strategie nám vytyčuje cestu, po které se musíme vydat, abychom dosáhli cíle. 

Prioritní osa 2 Životní prostředí

Generel zeleně veřejných ploch

Generel zeleně veřejných ploch

Otevřít Generel zeleně veřejných ploch

Prioritní osa 3 Územní rozvoj a bydlení

Prioritní osa 5 Místní ekonomika a cestovní ruch

Tvoříme nový strategický plán města 2023-2033

Tvoříme nový strategický plán města 2023-2033

Otevřít Tvoříme nový strategický plán města 2023-2033
Menu